Църковен календар

Page 11 of 36« First...9101112132030...Last »

10 АПРИЛ

ДЕН НА СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ ТЕРЕНТИЙ, АФРИКАН, МАКСИМ, ПОМПЕЙ

Римският император Деции, голям идолопоклонник, из­пратил до всички управители заповед:”Християните да при­несат жертва на езическите богове”.

Управителят на Африка, Фортуниан пръв узнал за нея и побързал да я изпълни. Още същия ден призовал християни­те да се подчинят на царската повеля. Имало обаче 40 непо­корни християни, които били готови на всякакви мъчения и страдания в името на Иисус. В защита на Божието учение от името на всички говорел Терентий.

Това силно разгневило Фортуниан и той наредил да заве­дат неверниците в капището, за да се поклонят на идолите.

Християните отказали да се подчинят и покаят. Тогава хвана­ли техните водачи – Теретий, Африкан, Максим и Помпей и ги хвърлили в тъмница. Светите мъже подложили на страш­ни изтезания, а те единствено призовавали Бог да унищожи идолите. Молитвите им били чути – идолите паднали, а ези­ческите калища се разрушили. Чудото не попречило на жес­токият управител да накаже мъчениците, като ги посякъл с меч пред очите на целия град.

ДЕН НА СВЕТИ МЪЧЕНИК ЕВПСИХИЙ

Евпсихий живеел в Кесария Кападокийска. Бил почитан като богат и знатен човек, силно привързан към Бога. В деня на неговата сватба в града празнували в чест на идола Фор­туна (Щастие). По време на тържественото угощение всич­ки езичници се отправили към капището за жертвоприно­шение. Тогава се случило нещо необикновено. В сърцето на св. Евпсихий пламнала голяма ярост и той заедно с няколко християни счупил идолите и разрушил езическия храм. Све­тият човек знаел какво го очаква след тази постъпка. Затова раздал богатството си на бедните християни и започнал да се подготвя за своето мъченичество.

Разгневеният император Юлиан решил да отмъсти на Евпсихий и на събратята му по вяра. Християните в града об­ложил с големи данъци и ги лишил от привилегии. А свете­цът подложил на страшни мъчения. Понасял гордо всички унижения и страдания, свети мъченик Евпсихий бил посечен с меч за назидание на всички християни.

ДЕН НА СВЕТИ АПОСТОЛИ ИРОДИОН, АГАФ, РУФ, АСИНКРИТ, ФЛЕГОНТ И ЕРМИЙ

Тези свети мъже били последователи на свети апостол Па­вел. През целия си живот те всеотдайно проповядвали уче­нието на Христос в различни области на Римската империя. Свети Иродион, родом от Tape, родния град на ап. Павел, бил епископ на град Неопатрида, който последните години про­повядвал в Рим, където умрял.

Свети Агав проповядвал в Йерусалим, където се прочул със своя пророчески дар. Подобна била .съдбата и на апосто­лите Руф – епископ на гръцкия град Тива, Асинкрит -епископ на Иркания, флегорн – епископ на тракийския град Вапагот и Ермий – епископ Далматски.

Преживели много унижения и страдания в името на Бога, те умрели мъченически в името на православната вяра. Отто­гава църквата почита тяхната светла памет.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ГЕОРГИ, ЕПИСКОП МИТИАИНСКИ

Георги живял по време на големите гонения срещу хрис­тияните. Още като млад приел духовен сан. Живеел богоугод­но и ревностно почитал иконите. Заради своята отдаденост на Бога го избрали за митрополит на град Митилин.

Когато на престола се възкачил император Лъв Армянин, много епископи били изправени на съд, за да отговарят за де­лата си.

Сред тях бил и вече твърде старият митилински епископ. По време на разпита преподобний Георги публично изобли­чил императора и войнстващите еретици.

Тази негова постъпка му коствала живота. Светият старец бил изпратен на заточение на остров Херсон, където починал в изгнание.

ДЕН НА СВЕТИ ЕВТИХИЙ, ПАТРИАРХ ЦАРИГРАДСКИ

Евтихий се родил във Фригия. Бил будно и любознателно дете, затова когато пораснал, родителите му го изпратили в Цариград да изучи духовните науки. Младежът избрал да се посвети на Бога и приел духовен сан.

На тридесет години станал свещеник, скоро след това го ръкоположили за архимандрит, а на четиридесет години бил вече патриарх на Цариград.

По това време в православната църква имало големи въл­нения, предизвикани от различни лъжеучения. Затова сви­кали Вселенски събор, който да разобличи неверниците и въдвори мир в града. По време на събора патриархът смело защитавал Христовата вяра.

Проявената от него дързост, разгневила император Юс-тиниян и той заповядал да изпратят светец на заточение. След повече от 12 години мъченичество св. Евтахий се върнал в Цариград. Отново го провъзгласили за патриарх, който в продължение на четири години неуморно утвърждавал пра­вославието и се прочул с чудесата си.


Page 11 of 36« First...9101112132030...Last »