Църковен календар

Page 12 of 36« First...10111213142030...Last »

5 АПРИЛ

ДЕН НА СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ АГОТОПОД И ТЕОДУА

През III век в Солун живеели двама предани на Христова­та вяра служители – старият дякон Агодопод и младият четец Теодул. Бог надарил юношата с чудотворна сила – да изцеля-ва страдащите от неизлечими болести и да обръща езичници­те към Христа.

Това не се харесало на византийските императори, които били големи поклонници на езическите богове. Всеки, който не споделял тяхната вяра, жестоко преследвали и наказвали.

Един ден, по заповед на градоначалника Фаустин, хванали християните Аготопод и Теодул. Изправили ги на съд, за да отговарят за греховете си. Но те не искали да се откажат от Христос. Тогава оковали светите мъже в тежки вериги и ги хвърлили в тъмница. През нощта в съня им се явил Бог, кой­то им предсказал мъченическата смърт. На сутринта Фаустин наредил да ги удавят в морето.

След време вълните изхвърлила телата на Аготопод и Те­одул на брега. Тленните останки на великомъчениците били погребани с подобаваща чест.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ЙОСИФ ПЕСНОПИСЕЦ

Йосиф се родил в началото на V век на остров Сицилия. Семейството му било принудено да се премести в Пелопонес. Скоро след това младият Йосиф заминал за Солун. Познал учението на Иисус още от малък, той постъпил в манастир.

Станал свещеник и удивлявал събратята си с необикновен интелект и мъдрост. Това силно впечатлило Григорий Дека-полит. Той силно обикнал преподобни Йосиф и го направил свой последовател.

По това време пламнала отново враждата между ерети­ци и християни. Православните епископи отстранявали от служба, а на тяхно място назначавали водачи иконоборци. По волята на своя духовен баща Йосиф предприел рискована мисия. Потеглил сам към Рим, за да потърси намесата на па­пата в борбата с несправедливите гонения и изтезания срещу християнин.

Мисията му била осуетена, а той – заловен и хвърлен в тъмница на остров Крит. По време на заточението светият човек понесъл големи мъки и страдания, но не престанал да проповядва божието учение.

След шест години мъченичество преподобни Йосиф бил свободен. Заминал за Цариград и продължил да проповядва словото Божие. Заради тези свои деяния много пъти бил из­пращан на заточения.

Но светия отец мъжествено приемал всички унижения и страдания в името на Иисус.

Последните дни от живота си прекарал в Цариград, къде­то доживял дълбока старост. Тленните останки на преподоб-ний Йосиф били тържествено погребани в присъствието на високопоставени духовници и добродетелни християни.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ НИКИТА ИЗПОВЕДНИК

Никита се родил във Битиния в добро и благочестиво се­мейство. Скоро родителите му се поминали и сам трябвало да избере пътя в живота си. Отишъл в Мидийския манастир, където игуменът Никифор го подстригал за монах. След смъртта на игумена Никита заел неговото място.

Не било писано на мидийските монасите да живеят в мир. Иконоборците подновили гоненията срещу християните. А православните водачи изпращали на заточение. Сред тях бил и преподобни Никита. Много дни на мъчения прекарал ста­рият и болен игумен. Сам императорът поискал да го върнат в столицата, но не за да го помилва. Хвърлил го в тъмница, правил му примамливи предложения и го подложил на нечо­вешки изпитания. Нищо не могло да отвърне светия човек от вярата му в Бог.

След време император Теодор помилвал християните. Монасите се върнали в манастирите си, но Никита не бил сред тях. Заминал за Цариград, за да проповядва учението Христо­во. Мисията му била прекъсната по заповед на Лъв Арменяк, който го изпратил на заточение на остров Гликерия.

След шест години жестоки страдания преподобният Ни­кита се върнал в Цариград, където скоро умрял. Благочести­вите християни го изпратили с големи почести. Тленните му останки погребали в неговия манастир.

Днес църквата почита паметта и на свещеномъченик Ни­кита Серски.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ТИТ ЧУДОТВОРЕЦ

Преподобний Тит живял през V век, когато животът на християните бил силно смущаван от иконоборческата ерес. Много хора били гонени, мъчени, хвърляни в тъмници зара­ди вярата си в Бог. Но имало християни, които защитавали смело православното учение.

Такъв бил блаженият отец Тит. От малък той се отказал от светския живот и станал монах. За неговата благочестивост и отдаденост на хората, Бог го дарил с чудни способности – да лекува неизлечимо болни и да предпазва бедни и беззащитни от злото, което ходело по земята.

Днес имен ден имат всички, които носят имената Живко, Живка (от жив – апотропейно име).

ДЕН НА ПРЕПОДОБНА МАРИЯ ЕГИПЕТСКА
Зосима бил пустинник на изток от река Йордан. По време на първия си великденски пост той отишъл заедно със своите братя да се моли в египетската пустиня. Там срещнал необикновена жена, която незнайно защо бягала от нещо или някого. Повярвала в благочестивостта на странника, тя сама пожелала да разкаже на Зосима тъжната си история.
Жената се казвала Мария и била родом от Египет. Когато станала на дванадесет години, избягала от дома си в Александрия и станала послушница на дявола. Познала изкушенията и съблазните, девойката [се отдала на лекомислен и порочен живот. Веднаж нейните съграждали се отправили към Йерусалим, за да празнуват Възкресението на Иисус Христос. Към тях се присъединила и Мария. Но когато стигнали до църквата, някаква невидима сила затворила врата на храма. В един миг божествена светлина озарила лицето на Мария.
Пред нея застанала Божията майка и започнала да й говори. Застинала, девойката смирено слушала странните слова на Богородица. В този мит станало чудо – църковните порти се отворили за Мария и тя влязла в храма. Поклонила се пред разпнатия Христос, целунала кръста и горещо се помолила за своето спасение.
След този ден по волята на своя Бог Мария прекарала като отшелница в пустинята на Египет. Там намерила своя дом, в който живяла четиридесет и седем години в молитви, за да изкупи греховете си.
Година след откровението преподобна Мария умряла на мястото, където разказала историята си на Зосима. Това се случило на 1 април – денят, в който светицата взела причастието на светите тайни.
Оттогава всяка година на този ден църквата чества паметта на преподобна Мария Египетска.

 


Page 12 of 36« First...10111213142030...Last »