Църковен календар

Page 6 of 36« First...45678102030...Last »

4 ЮНИ

ДЕН НА СВЕТИ МИТРОФАН, ПАТРИАРХ ЦАРИГРАДСКИ
Свети Митрофан живял във времето на Константин Вели­ки. Бил наследник на знатен род и се прославил като смирен мъдър човек. Затова го избрали да управлява Цариградска църква в продължение на повече от 10 години. Самият император не криел своето благоразположение и привързан към боголюбивия архиепископ.

По време на Първия вселенски събор Митрофан б вече на пределна възраст. Затова изпратил свой представител – епископ Александър, към който имал голямо доверие и респект. На този събор по настояване лично на император Константин светият отец бил удостоен с званието патриарх на Цариград.

Свети Митрофан доживял до дълбока старост. Умира през 325 г. на 117 години

ДЕН НА СВЕТИ МЪЧЕНИК АУКИАИАН

Лукилиан бил мъдър човек, когото почитали като идолски жрец на Никомедея. Един ден Бог му дал да разбере колко много грехове има на земята. И на преклонна възраст жрецът припознал в лицето на Иисус своя истински бог. Доброде­телният старец, приел с цялата си душа християнската вяра, започнал да обикаля събратята си и пламенно да проповядва Божието слово.

Скоро местните властници разбрали за деянията на Лу­килиан. Хвърлили го в тъмница заедно с още четирима не­покорни християни Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Подложили всички на нечовешки изпитания. Но никой не проявил и най-малко малодушие.

Добродетелните християни били откарани във Византион, където ги осъдили на смърт.. По волята на местния уп­равител четиримата младежи посекли с меч. А св. Лукилиан разпнали на кръст за назидание за всички християни.

В деня на трагичната им смърт на площада била и бла­гочестивата християнка Павла. Тя погребала тайно телата на мъчениците. Когато езичниците научили за това, хванали не­покорната девойка и я подложили на непосилни мъки и стра­дания.

Своя кратък живот светицата завършила във Византион, където била посечена с меч пред очите на целия град.

ДЕН НА СВЕТИ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЕРАЗЪМ ОХРИДСКИ

Еразъм се родил в Антиохия, когато царували императорите Диоклетиан и Максимиан. Разочарован от светския живот, Еразъм се усамотил в Ливанската пещера. Бог го дарил с чудотворен дар. А покъсно бил избран за епископ в Охрид, провинция Илирик. Като непоколебим християнин той  без страх разрушавал езическите капища и открито обръщал езичниците в правата вяра.

Цар Максимиан бил гневен от дързостта на Еразъм и поискал за него най-страшното наказание да бъде изведен  медния идол на Зевс и лично да му се поклони. Непоколебимият епископ решително отхвърлил царската повеля. Тогг го хвърлили в тъмница и го подложили на големи изпитания В същия ден ангел небесен извел светия човек от тъмницата го повел по неговия път да проповядва словото Божие с християните на Кампания и Хермелий.

Последните години епископът се заселил в една пещера. Там прекарал в усамотение и съзерцание до смъртта си. По-късно на това място построили църква, където и днес стават чудеса.

ДЕН НА СВЕТИ ЮСТИН МЪЧЕНИК ФИЛОСОФ

Юстин бил наследник на богати и знатни родители от самарския град Сихем. Получил добро образование, той бил силно привлечен от учението на Платон и неговите идеи за божественото и безсмъртието на душата.

По време на една разходка извън града младежът срещнал почтен старец. Между тях неволно започнал разговор. Юстин с възхищение говорел за Платоновото учение, а непознатият смирено слушал. В отговор беловласият мъдрец казал, че ако човек иска да стигне до познанието за истината и до възви­шеното понятие за Бог, е добре да прочете Свещеното Писа­ние и словата на пророците.

Заинтригуван от чутото, Юстин решил да изучи учението на Иисус. А когато видял с очите си благочестивия живот на християните, сам приел светото кръщене и се отдал в служ­ба на Бога. Обикалял различни страни и мъдро проповядвал словото Христово. Стигнал чак до Рим и там отворил учили­ще. Там написал и своята първа книга „Апология  защита на християнската вяра”. После известно време пребивавал Ефес, където съдбата го срещнала с учителя Трифон. Дългите разговори между тях станали повод св. Юстин да напищ „Беседа с Трифон годеянин за истинността на християнскат вяра”.

Няколко години преди смъртта си светецът се върнал от ново в Рим, където го очаквали големи изпитания. В градът вече го наричали Юстин Философ. И това никак не се харесвало на управителя Марк Аврелий, който се кланял на езическите богове.

Между двамата започнал словесен двубой. Философът напразно се опитвал да отрезви ревностния идолопоклонници, Безмилостният владетел не можал да понесе обидата и униженията. Затова заповядал да хвърлят светия отец в тъмница. След нечовешки изтезания, св. Юстин намерил смъртта си през 166 г.

ДЕН НА СВЕТИ АПОСПОА ЯКОВ ЗЕВЕДЕЕВ

Свети Яков е един от дванадесетте апостоли на Иисус и брат св. ап. евангелист Йоан Богослов. Двамата ученици на Христос се родили в благочестиво юдейско семейство. Майка им Саломия, била една от първите жени, повярвали в Спа­сителя, станала свидетелка на неговите страдания, смърт и погребение.

Яков и Йоан били рибари и от рано познали пророчест­вата за раждането на бъдещия Месия. Един ден, докато кър­пели мрежата си, край тях минал Христос и поискал да го последват. Двамата братя с радост приели и станали негови постоянни спътници и най-добри ученици. Но въпреки че следвали навсякъде Учителя и слушали постоянно неговите проповеди, те не могли да разберат изцяло смисъла на вели­кото му учение. Затова Иисус сам им посочил истината, като им казал:”Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб, както Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послу­жи и да даде душата Си откуп за мнозина”.

Според древни църковни предания след възнесението на Спасителя св. Яков продължил да проповядва в Йерусалим, където се прочул със своята мъдрост и красноречие. Неговите изобличителни беседи срещу юдеите и езичниците разгневи­ли император Ирод Агрипа. И той започнал големи гонения срещу християните. Свети Яков изправил на съд и след като не могъл да сломи духа му и да убиеи вярата му, светият отец бил публично посечен с меч. Така св. ап. Яков станал първият мъченик, умрял в името на Христос.


Page 6 of 36« First...45678102030...Last »