Църковен календар

Page 8 of 36« First...6789102030...Last »

24 АПРИЛ

ДЕН НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК САВА СТРАТИААТ

Сава бил гот, който служил като началник във войската на римския император Аврелиан. Когато приел християнство­то, често посещавал тъмниците, правел щедри дарения на за­творниците и окуражавал онеправданите християни. Скоро императорът научил за деянията на своя подчинен. Сава бил честолюбив човек, затова сам свалил знаците на военния си сан. Публично обявили, че е готов да понесе всякакви страда­ния в името на своя Бог. Аврелиан хвърлил непокорния войн в тъмница, там го били, горили с огън раните му, потапяли тялото му в котел с горящ катран, но светият човек останал жив. Свидетели на чудото били 70 воини, които повярвали в Бог. Тях императорът наказал със смърт, а Сава подложил на нови изпитания. Своя мъченически живот светецът завър­шил, като го удавили в близката река, за назидание на безза­щитните християни.

ДЕН НА СВЕТИ ВЕАИОКОИМЪЧЕНИК, ПОБЕДОНОСЕЦ И ЧУДОТВОРЕЦ ГЕОРГИ. СВЕТА МЪЧЕНИЦА АЛЕКСАНДРА

Свети Георги живял по времето на император Диокле-тиан в област Кападокия. Бил собственик на голямо имение. Съгражданите му го почитали като военен трибун. За проя­вената от него храброст императорът го избрал и за член на държавния съвет.

Когато Диоклетиан издал най-строги закони срещу хрис­тияните. Бог известил Георги за предстоящото му мъчени­чество. Той раздал богатството си на приятели, освободил робите си, а имотът оставил в наследство на бедни хора. Пре­зрял всички човешки грехове, св. Георги публично се опъл­чил срещу идолопоклонниците.

Потресен от това, което чул, императорът влязъл в остър диспут с непокорния трибун. Приканил го да се откаже от своя Бог и да принесе дарове на езическите идоли. Отказът на светеца разгневил Деоклетиан. Затворили го в тъмница, горили краката му на клада, на гърдите стоварили огромен камък, но мъченикът мъжествено понасял всички страдания. На другия ден сложили светия човек на колело върху дъска със забити пирони, които разкъсвали тялото му. Но някаква необикновена сила бдяла над него и правела болките му по­носими. После ангел небесен изцелил раните му пред очите на онемелите войници.

На още много изпитания подложили великомъченик Ге­орги, но те винаги били последвани от чудеса. Най-голямото било, когато сам отецът, с молитвата си към Бог, възкресил непознат покойник пред очите на императрица Александра и езическия жрец Атанасий. Стъписан от чудото, жрецъ, п(-. \. нал в нозете на светеца и поискал да бъде покръстен. Самата императрица пожелала да приеме Христовата вяра. Обезуме­лият от злоба император веднага заповядал да вземат главата на Атанасий, а съпругата си – жестоко наказал.

От този ден много езичници, болни и беззащитни хора за­почнали да посещават боголюбивия отец, за да лекуват телата и душите си от сатаната. А всички опити на Диоклетиан да вразуми някогашния трибун били неуспешни. Тогова той из­дал смъртна присъда – главите на свети великомъченик Геор­ги и на императрица Александра да бъдат публично посечени с меч за назидание на всички християни.

Оттогава църквата почита паметта на свети великомъче­ник Георги и света мъченица Александра.

На този ден се отбелязва и мъченическата смърт на Лазар Български.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОР СИКЕОТ

Теодор се родил през VI6 век в малоазийското селце Си-кеа. Когато навършил шест години, родителите му решили да служи във войската. Но една нощ в съня на майка му се явил великомъченик Георги. Казал й, че Небесният цар иска ней­ния син при себе си. Много сълзи изплакала горката жена, в очакване нещо лошо да сполети Теодор. Истината се оказала Друга.

Теодор пораснал и станал добро и умно дете. Учел при­лежно и често ходел в църквата „Св. великомъченик Георги”, където слушал в прихлас чудните проповеди. Когато станал на дванадесет, Теодор се отдал изцяло на Христовото учение. На четиринадесет години си изкопал една пещера в хълма близо до храма и заживял там тайно от родителите си. Не Сслед време бил погълнат от идеята да подражава на св. Йоан Кръстител и на пророк Илия. Затова се преселил в пустинята, в малка пещера. Помолил един дякон да го зазида, като оста­ви само малък отвор – за въздух и за светлина. Дълго време Теодор живял в пълен аскетизъм, забравен от всички.

Един ден благочестивият дякон известил на майка му, че синът й е жив. И Теодор трябвало да се върне при своите ро­дители.

Епископът на главния град научил за свеятия живот на младежа и го ръкоположил за свещеник. Теодор тръгнал да обикаля света. Посетил Палестина и се поклонил на све­тите места. Навсякъде хората узнавали за добродетелния му живот, а Теодор ги изцелявал от неизличими болести. С ле­чителските си и пророчески дарби светия отец привлякъл много християни. За тях той основал Сикеотския манастир, построил и нова църква.

Когато починал епископът на главния град на областта, св. Теодор заел неговото място, но скоро се разкаял за това свое решение. Завърнал се в родината си и отново станал монах в манастира „Св. Сава”. Продължил да проповядва, да леку­ва и да пророкува. Доживял до дълбока старост, преподобни Теодор умрял в първия ден след Великден. Неговото житие написал по-късно ученикът му Елевсий.

НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ЯНУАРИ И ДРУЖИНАТА МУ

Януари бил епископ в италианската област Кампания, ко­гато земята била осеяна от гробовете на много християнски мъченици. Благочестивият отец, понасял смирено яростта на езичниците и смело проповядвал Божието слово. Проявена­та от него дързост разгневил римския управител Тимотей. Той призовал Януари пред съда, за да отговаря за деянията си. Светият човек останал непоколебим и гласно заклеймил идолопоклонниците. По волята на Тимотей, епископът бил хвърлен в нагорещена пещ, от която излязъл невредим.

На другия ден непокорният отец откарали в град Путе-ол. Затворили го в тъмница заедно с друтхи дякони. Осъдили всички на жестока смърт – да бъдат разкъсани от зверове. В уречения час извели християните на цирковата арена и пус­нали дивите животни. Но вместо смърт екзалтираната тълпа видяла как зверовете кротко легнали пред краката на еписко­па. Всички онемели от почуда освен Тимотей. Тогава Бог на­казал жестокия управник, като го ослепил. А на боголюбивия епископ дал сили да го излекува от слепотата.

Свидетели на тези чудесата станали хиляди езичници и те повярвали в Иисус. Единствен Тимотей останал духовно сляп за силата на Бог. Обезумял от ярост, императорът заповядал да изведат епископ Януари и християните извън града и пуб­лично да ги посекаът с меч.

Християните прибрали телата на своите мъченици и ги погребали. А тялото на великомъченик Януари пренесли в Неапол, където и днес жителите на града го почитат като свой защитник и покровител.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОР ТРИХИНА

Теодор бил родом от Цариград. Но още като юноша се от­казал от бащиното си богатство и отишъл в манастир някъде в Тракия. Станал монах и се отдал на аскетичен живот – спял малко и винаги на камък, ходел гологлав и се обличал в груба власеница, трихина. За неговата преданост към Бог бил нада­рен с чудотворна сила, която се проявявала както приживе, така и след смъртта му. Преподобний Теодор Трихина умрял през 400 година. Много слепи и глрухи, недъгави и прокаже-ни намерили изцеление за страданията си на гроба на светия монах.

След Лазаровата събота в Йерусалим празнували посре­щането на Иисус преди еврейската Пасха. Мир, любов и побе­да носел Спасителят на многобройния народ, който го посре­щал с думите: „Осанна на сина Давидов! Благословен е онзи, който идва в името на Господа! Бил чуден и неповторим миг, споменът за който църквата празнува вече 18 века.


Page 8 of 36« First...6789102030...Last »