Църковен календар

Page 9 of 36« First...78910112030...Last »

19 АПРИЛ

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ЙОАН ВЕХОТОПЕЩЕРНИК

Йоан, отрано познал словото Христово, избрал за свой дом един манастир, основан в Палестина от св. Харитон Из­поведник през VIII в. За храм на манастира служела малка пещера, наречена Вехта (стара), откъдето дошло и прозвище­то му – Вехтопещерник. Светият човек се отдал с цялото си сърце в служба на Бога. Пътувал по светите места и се срещал с мъдри хора и отшелници, които го посвещавали в Христо­вото учение. Живота си завършил усамотен в Харитоновата пещера.

ДЕН НА ПРЕПОДОБНИ ЙОАН, УЧЕНИК НА СВ. ГРИГОРИЙ ДЕКАПОАИТ

Йоан станал монах твърде млад и заедно със своя събрат св. Йосиф Песнописец израснал под покровителството на св. Григорий Декаполит. Преподобний Йоан живеел богоугод­но и бил един от най-смелите борци срещу иконоборческата ерес. Когато император Лъв Амяник започнал големите го­нения срещу християните, светият монах бил подложен на жестоки мъчения заедно със св. Грирогий и св. Йосиф. Кога­то неговият духовен учител умрял, преподобний Йоан станал игумен на основания от него манастир. До края на живота си мъдро проповядвал и сеел учението Христово.

Преподобни Йоан умрял през 820 г. Тялото му погребал св. Йосиф Песнописец в близост до гроба на св. Григорий Де­каполит.

ДЕН НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК СИМЕОН, ЕПИСКОП ПЕРСИЙСКИ

Симеон бил ктезифонски епископ в Персия. През IV век враждата между езичници и християни станала непоносима. Жреците и юдеите поддържали у цар Сапор съмненията, че епископ Симеон доносничи в Цариград за всичко, което ста­ва в държавата.

Разгневеният персийски владетел подложил християните на жестоки репресии. А техният духовен водач Симеон – из­правил пред съда. От него поискал да се отрече от Бог и да се поклони на слънцето, както правели всички персийци. Симе­он не само не изпълнил волята му, но и не отдал на царя необ­ходимата почит. Обезумял от дързостта на епископа, Сапор заповядал да го хвърлят в тъмница. Подложили го на големи страдания, на той продължил да проповядва Божието слово и да обръща езичниците в християни.

Персийският владетел и втори път опитал да склони свети Симеон да са откаже от вярата Христова. Срещнал неговата твърдост и непоколебимост, царят заповядал всички, които приели християнството от Симеон, да бъдат убити в същия ден, в който Христос бил разпънат на кръста. На Разпети пе­тък убили мъчениците пред очите на техния епископ. След тях бил посечен с меч и свети Симеон. Една година по-късно, на Разпети петък, още хиляди негови последователи приели мъченическата смърт в името на Бог.

Днес църквата почита още паметта на преподобни Ака-кий, епископ Мелитински.

НА СВЕТИ МЪЧЕНЦИ ДЕВИ АГАПИЯ, ХИОНИЯ И ИРИНА

По времето на Диоклетиан в Рим живеел старецът Хри-согон. Заради вярата му в Иисус императорът го осъдил на смърт чрез посичане. Обезглавеното му тяло оставили на морския бряг. Недалеч от това място живеели свещеникът Зоил и сестрите Агапия, Хиония и Ирина. Една нощ Хрисо-гон се явил на Зоил и на неговата сподвижница – Анастасия и предсказал мъченическия живот на трите девиците.

След три дни свещеникът се споминал, а трите сестри езичниците отвели при императора, за да се покаят и отре­кат от Бог. Девиците били непреклонни. По заповед на Ди-оклетиан били хвърлени в тъмница и подложени на страшни изпитания. Нищо и никой не можел да прекърши вярата им в Иисус. Дори главният съдия Сесил, прочут със своето крас­норечие, останал безсилен да склони добродетелните девици да се поклонят на езическите идоли.

Тогава съдията заповядал Агапия и Хиония да бъдат хвър­лени в огнена пещ и да се пържат в пъклените пламъци на дя­вола. На другия ден и най-малката сестра намерила смъртта си. Мъченица Ирина извели извън града и един императорски войникци пронизал изнемощялото й тяло със стрелата си.

Оттогава църквата почита паметта на мъчениците деви Агапия, Хиония и Ирина.

ДЕН НА СВЕТИ АПОСТОЛИ АРИСТАРХ, ПУД И ТРОФИМ

По време на своите проповеднически пътешествия ап. Павел спечелил много християни за святото си дело. Сред тях били Аристарх, Пуд и Трофим. Те станали негови посто­янни спътници и верни ученици. След време Аристарх бил избран за епископ на град Апамея. Римският благородник Пуд превърнал дома си в храм за добродетелните християни. А Трофим, който живеел в Ефес, покръстил много езичници и юдеи. Избрали трудния апостолски живот, светите мъже понесли много страдания в името на Иисус. Заради тяхната преданост към православната църква, Нерон заповядал апос­толите Аристарх, Пуд и Трофим да бъдат обезглавени пред очите на съгражданите им.


Page 9 of 36« First...78910112030...Last »